Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania (Wibromłoty) to uprawnienia dające możliwość wykonywania specjalistycznych prac maszynami  redukującymi opór gruntu poprzez wibracje.

Wibromłoty służą przede wszystkim do pogrążania oraz wyciągania pali, grodzic stalowych, profili otwartych i zamkniętych oraz rur stalowych.

Jeśli chcesz zostać operatorem takiego urządzenia  Centrum Szkoleniowe Lektor posiada w swojej ofercie szkolenie dające możliwość zdobycia stosownych uprawnień.

Uprawnienia  Operatora Urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania wydawane są przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny a modułowy program zajęć pozwala na dopasowanie elastyczne grafiku zajęć dla uczestników szkolenia.

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę  akredytowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny.

W ramach szkolenia Centrum Szkoleniowe Lektor zapewnia  bezpłatnie wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne do zdobycia kwalifikacji.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych  typu Kafary wydawane są na podstawie przepisów krajowych. Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym oraz wydaniem Książeczki Operatora wraz ze Świadectwem. Wszystkie wydane uprawnienia są wydawane bezterminowo.

 

Dbając o komfort naszych klientów Centrum Szkoleniowe Lektor zapewnia opiekę i wsparcie merytoryczne podczas całego procesu egzaminacyjnego.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

 

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

2150
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Skip to content