Panel kursanta

Urządzenia dźwigowe UDT

Opis kursu:

Centrum Szkoleniowe Lektor zaprasza do udziału w kursie wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy operatora żurawia i zdobyciem uprawnień hds. Uczestnictwo w kursie hds organizowanym przez naszą szkołę, gwarantuje nabycie szerokiej wiedzy i umiejętności dotyczących poprawnej obsługi tego urządzenia. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Żurawia przenośnego (dawniej IIŻ)  oraz oraz żurawia stacjonarnego warsztatowego

Kursy umożliwiające zdobycie uprawnień na wykonywanie pracy operatora żurawia, realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Program szkolenia na operatora żurawia

Nauka obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, przeprowadzaną na terenie naszego ośrodka. Odbycie szkolenia zdecydowanie podwyższa kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy. Nasz ośrodek oferuje możliwość odbycia kursu w zakresie każdej dostępnej kategorii, w tym kursu na hds.

Centrum Szkoleniowe Lektor dba o wysoki poziom nauki – szczególnie na zajęciach praktycznych. Nasi kursanci chcący nabyć uprawnienia hds uczą się obsługi żurawi, korzystając z nowoczesnych maszyn i urządzeń, które są powszechnie wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach. Dzięki temu uzyskują konieczną wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć zezwolenia i realizować zadania bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

Egzamin państwowy po kursie

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Kto może zostać uczestnikiem szkolenia?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez nas kursach na suwnice, które nie mają jeszcze zaświadczenia od lekarza, mogą zgłosić się na badanie lekarskie w naszym ośrodku.

Polecamy także nasz kurs na dźwig.

Po pozytywnie zdanym egzaminie operator otrzymuje dokument który uprawnia do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych niezależnie od

  • marki
  • udźwigu
  • wysięgu
  • wraz z osprzętem dodatkowym jaki może być na takim żurawiu montowany (np. chwytaki, łyżki czerpakowe, chwytniki elektromagnetyczne, zawiesia, wciągarki, trawersy itd.)
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.

Urządzenia dźwigowe UDT

Cena kursu:

800
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

18-07-2024 – Online
25-07-2024 – Stacjonarny
08-08-2024 – Stacjonarny

Warszawa

18-07-2024 – Online
25-07-2024 – Stacjonarny
08-08-2024 – Stacjonarny

Łomża

18-07-2024 – Online
25-07-2024 – Stacjonarny
08-08-2024 – Stacjonarny

Płock

18-07-2024 – Online
25-07-2024 – Stacjonarny
08-08-2024 – Stacjonarny

Centrum Szkoleniowe Lektor dba o wysoki poziom nauki – szczególnie na zajęciach praktycznych. Nasi kursanci uczą się obsługi żurawi korzystając z nowoczesnych maszyn i urządzeń, które są powszechnie wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach. Dzięki temu uzyskują konieczną wiedzę i umiejętności pozwalające zaraz po kursie realizować zadania bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Ważna Informacja!!! 
Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku straciły ważność 1 stycznia 2024.
ODNÓW SWOJE UPRAWNIENIA z Centrum Szkoleniowym LEKTOR.
Informacje: tel 503 903 303 
Skip to content