Panel kursanta

Urządzenia dźwigowe UDT

Opis kursu:

Zapraszamy do udziału w kursie organizowanym przez Centrum Szkoleniowe Lektor, który obejmuje obsługę podestów ruchomych masztowych. Udział w kursie znacząco podnosi kwalifikacje zawodowe, zwiększając atrakcyjność kandydata na rynku pracy oraz poprawiając szanse na uzyskanie dobrej pracy.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze obsługi:

  • Podestów ruchomych masztowych

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje:

  • Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co oferujemy:

  • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów, przygotowujących uczestników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.
  • Nowoczesny park maszynowy, umożliwiający naukę na maszynach stosowanych obecnie w polskich przedsiębiorstwach.
  • Elastyczność trybu zajęć (całodzienny, popołudniowy lub weekendowy), godzin i terminów zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.

Podesty ruchome masztowe to platforma podnoszona na maszcie zamontowanym na podwoziu umożliwiającym przejazd urządzenia.

Podesty ruchome służą do podnoszenia osób i materiałów w czasie prac budowlanych lub montażowych na wysokościach.

 

W trakcie szkolenia każdy uczestnik zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi podestu, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz postępowania w razie awarii lub wypadku. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego uczestnicy otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenia dźwigowe UDT

Cena kursu:

900
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień | Szkolenie dla grup zorganizowanych.

Najbliższe terminy:

Radzymin

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Warszawa

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Łomża

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Płock

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online
Ważna Informacja!!! 
Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku straciły ważność 1 stycznia 2024.
ODNÓW SWOJE UPRAWNIENIA z Centrum Szkoleniowym LEKTOR.
Informacje: tel 503 903 303 
Skip to content