Panel kursanta

Urządzenia dźwigowe UDT

Opis kursu:

Prowadzimy kursy na suwnice, które przygotowują kursantów do pracy na stanowisku operatora suwnic. Jeżeli myślisz o zdobyciu nowych kwalifikacji lub chcesz się przekwalifikować, zdobywając uprawnienia na suwnice, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisując się u nas na kurs na suwnice, możesz liczyć na kompleksowe przygotowanie do wykonywania pracy na tym stanowisku. W trakcie kursu na suwnice przygotujemy Cię także do egzaminu. Jeżeli przejdziesz go z wynikiem pozytywnym, otrzymasz zaświadczenie z Urzędu Dozoru Technicznego, na podstawie którego będziesz mógł obsługiwać suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Suwnic :

Kategoria (dawna nazwa IS)– suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny .

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Program szkolenia na operatorów suwnic

Aby przygotować kursantów do pracy na stanowisku operatora suwnic, zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy. Kurs umożliwiający zdobycie uprawnień na suwnice składa się z dwóch części:

  • zajęć teoretycznych. Wykładowcy w przystępny sposób objaśniają m.in. budowę i eksploatację suwnic. Kursanci dowiadują się również, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo wykonując pracę operatora suwnic. Zajęcia teoretyczne są też prowadzone pod kątem najczęściej pojawiających się pytań na egzaminie;
  • zajęć praktycznych. Podczas których kursanci mają możliwość nauczyć się obsługi suwnic i wykształcić umiejętności praktyczne, które będą rozwijać podczas pracy w charakterze operatora suwnic. Tę część kursu na suwnice prowadzą doświadczeni instruktorzy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursanci, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymają bezterminowe uprawnienia na suwnice danego typu i będą mogli podjąć pracę na stanowiskach operatorów suwnic.

Kto może zostać uczestnikiem kursu na suwnice?

W organizowanych przez nas szkoleniach na suwnice może uczestniczyć każda osoba, która:

  • jest pełnoletnia (ukończyła 18 lat),
  • ma wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • otrzymała zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez nas kursach na suwnice, które nie mają jeszcze zaświadczenia od lekarza, mogą zgłosić się na badanie lekarskie w naszym ośrodku.

Polecamy także nasze kursy na wózki widłowe.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.

Urządzenia dźwigowe UDT

Cena kursu:

1100
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Warszawa

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Łomża

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Płock

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

 

Ważna Informacja!!! 
Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku straciły ważność 1 stycznia 2024.
ODNÓW SWOJE UPRAWNIENIA z Centrum Szkoleniowym LEKTOR.
Informacje: tel 503 903 303 
Skip to content