Panel kursanta

Urządzenia dźwigowe UDT

Opis kursu:

Zapraszamy do udziału w kursie, który przygotowuje słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku operatora suwnic. Umiejętność obsługi suwnic jest bardzo pożądana na obecnym rynku, a znajomość prawidłowej obsługi tego urządzenia zwiększa również szanse na rozwój na dotychczasowym stanowisku pracy.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi Suwnic ogólnego przeznaczenia :

Kategoria Suwnice ogólnego przeznaczenia (dawna nazwa IIS) – obejmuje obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego, wciągników i wciągarek.

 

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Nasze szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, którzy w rzetelny i przystępny sposób przekazują wiedzę. W ramach kursu przekazywane są informacje na temat specyfikacji technicznej urządzenia, obowiązków operatora suwnicy a także praktyczna nauka poprawnej obsługi.

Kurs obsługi suwnic zakończony jest egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem bezterminowych uprawnieńdo obsługi suwnic danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Polecamy także kurs na ładowakę teleskopową a także kurs na wózki widłowe.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • prawo jazdy kategorii B, w przypadku posiadania prawa jazdy C kursant ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych.

Urządzenia dźwigowe UDT

Cena kursu:

800
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Warszawa

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Łomża

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Płock

07-03-2024 – Stacjonarny
21-03-2024 – Stacjonarny
28-03-2024 – Online

Cały kurs realizowany jest na terenie Centrum Szkoleniowgo LEKTOR w naszych salach wykładowych lub poligonie do zajęć praktycznych. Nasi kursanci uczą się zawodu wyłącznie na nowoczesnych urządzeniach wykorzystywanych obecnie w polskich firmach, dzięki czemu uzyskują kompletną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im zaraz po zdanym egzaminie na samodzielną pracę w zawodzie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Kurs skład się z:

  • zajęć teoretycznych,
  • zajęć praktycznych.
Ważna Informacja!!! 
Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku straciły ważność 1 stycznia 2024.
ODNÓW SWOJE UPRAWNIENIA z Centrum Szkoleniowym LEKTOR.
Informacje: tel 503 903 303 
Skip to content