Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Kurs spawania łukowego elektrodą otuloną MMA 111 skierowany jest do osób, które chcą posiąść nową lub rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami otulonymi.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I – Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II – Spawanie czołowe blach
 • Poziom III – Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Organizacja kursu:

 • W zależności od potrzeb uczestników kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań uczestników dopasujemy też terminy i godziny spotkań.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy wiedzę przekazują w sposób przystępny dla każdego uczestnika.
 • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego oraz teoretycznego.
 • Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania elektrodą otuloną MMA 111 oraz odpowiedni wpis w książce spawacza.

W kursie mogą uczestniczyć także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

W składzie każdego kursu zawierają się zajęcia teoretyczne, które odbywają się w naszych salach wykładowych oraz zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik kursu dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym. Pracujemy wyłącznie na nowoczesnym sprzęcie, dzięki czemu nasi kursanci są doskonale przygotowani do wykonywania prac spawalniczych elektrodą otuloną zaraz po zakończonym egzaminie.

Polecamy sprawdzić wszystkie nasze kursy spawania.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Kursy spawania

Cena kursu:

2100
*

 zł.

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej, książeczki spawacza oraz certyfikatu

Najbliższe terminy:

Radzymin

12-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

12-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

12-03-2024 – Stacjonarny

Płock

12-03-2024 – Stacjonarny
 • Cena za 1 moduł/poziom/ grupa materiałowa FM1+FM2
 • Wydajemy Certyfikaty

– Polski Instytut Spawalnictwa (akredytacja PCA)
– Instytut Spawalnictwa Gliwice
– TUV

Podstawowy kurs dla grupy materiałowej FM1+FM2
Dodatkowa grupa materiałowa +1000zł

 

W cenie kursu zawarte są wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne.

 

 

W programie kursu znajdują się zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy i zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

Skip to content