Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Kurs spawania gazowego skierowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu spawania gazowego 311.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom II – Spawanie czołowe blach
 • Poziom III – Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

 

 

Organizacja kursu:
Kurs spawania gazowego metodą 311 może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań uczestników dopasujemy również terminy i godziny zajęć.

Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczona kadra wykładowców i instruktorów, którzy sprawnie i w prostych słowach przekazują wiedzę i umiejętności.

Każdy kurs składa się z zajęć teoretycznych, odbywających się w naszych salach wykładowych i zajęć praktycznych. Każdy z uczestników dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym, na którym posługuje się nowoczesnym sprzętem. W efekcie wszyscy nasi absolwenci, po zakończeniu procesu kształcenia, posiadają umiejętności do samodzielnej pracy na stanowisku spawacza gazowego.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia kursu,
 • uprawnienia państwowe do spawania gazowego blach – 311 oraz spawania gazowego rur – 311.

Polecamy sprawdzić wszystkie nasze kursy spawania.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Kursy spawania

Cena kursu:

2200
*

 zł.

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej, książeczki spawacza oraz certyfikatu

Najbliższe terminy:

Radzymin

12-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

12-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

12-03-2024 – Stacjonarny

Płock

12-03-2024 – Stacjonarny
 • Cena za 1 metodę/poziom/grupa materiałowa FM1
 • Do ceny należyć doliczyć koszt 450 zł opłata egzaminacyjna, książeczka spawacza,  oraz certyfikat

Wydajemy Certyfikaty

– Polski Instytut Spawalnictwa (akredytacja PCA)
– Instytut Spawalnictwa Gliwice
– TUV

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne

W zajęciach mogą brać udział także spawacze posiadający książkę spawacza, pragnący poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Skip to content