Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Interesują Cię uprawnienia spawalnicze? Doskonale trafiłeś! Nasz kurs spawania łukowego elektrodą nietopliwą TIG 141 skierowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności lub wzbogacić posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami nietopliwymi TIG 141. Proponowany kurs pozwala zdobyć uprawnienia spawalnicze, a tym samym zyskać nowe, specjalistyczne kompetencje i większą konkurencyjność na rynku pracy.

Kurs na uprawnienia spawalnicze TIG 141

Organizowany przez Centrum Szkoleniowe Lektor kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I – Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II – Spawanie czołowe blach
 • Poziom III – Spawanie czołowe rur

Co istotne, modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łączyć dowolne metody w dwóch poziomach.

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • książkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Kurs spawania TIG 141 – szczegóły

Organizacja kursu na uprawnienia spawalnicze precyzyjnie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom uczestników zajęć, zarówno w zakresie programowym, jak i w zakresie sposobu przeprowadzania zajęć. Dlatego:

 • W zależności od potrzeb uczestników, kurs spawania TIG 141 może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań uczestników dopasujemy również terminy i godziny zajęć.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz instruktorzy. Ich atutem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w prosty sposób, zrozumiały dla wszystkich kursantów.
 • Kurs na uprawnienia spawalnicze jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego oraz teoretycznego.
 • Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania łukowego elektrodą nietopliwą TIG 141.

Realizowane zagadnienia obejmują zajęcia teoretyczne odbywające się w naszych salach wykładowych i zajęcia praktyczne. W programie zostały również zawarte zagadnienia BHP oraz zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania. Każdy z uczestników kursu dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym wyposażonym w nowoczesny sprzęt do spawania. W ten sposób wszyscy nasi absolwenci są gotowi do rozpoczęcia pracy na stanowiskach spawalniczych.

Interesują Cię inne kursy spawania? Sprawdź naszą ofertę kursów!

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Kursy spawania

Cena kursu:

2350
*

 zł.

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej, książeczki spawacza oraz certyfikatu

Najbliższe terminy:

Radzymin

12-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

12-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

12-03-2024 – Stacjonarny

Płock

12-03-2024 – Stacjonarny
 • Cena za 1 moduł/poziom/grupę materiałową FM1
 • Do ceny należyć doliczyć koszt 450 zł opłata egzaminacyjna, książeczka spawacza,  oraz certyfikat

Wydajemy Certyfikaty

-Polski Instytut Spawalnictwa (akredytacja PCA)
– Instytut Spawalnictwa Gliwice
– TUV

Dodatkowa grupa materiałowa do wyboru + 1000 zł.

W zajęciach mogą brać udział także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

 W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

Skip to content