Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131 skierowany jest do osób, które chcą zdobyć albo wzbogacić posiadaną wiedzę z zakresu spawania elektrodami topliwymi.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Poziom I – Spawanie spoin pachwinowych blach i rur
 • Poziom II – Spawanie czołowe blach
 • Poziom III – Spawanie czołowe rur

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom szkolenia łaczyć dowolne metody w dwóch poziomach.

 

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • ksiażkę spawacz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
 • świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Organizacja kursu:
Kurs spawania łukowego elektrodą topliwą realizujemy w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym – zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Do wymagań uczestników elastycznie dopasujemy także terminy i godziny kursu.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, którzy swoją wiedzę i umiejętności przekazują w sposób łatwy i przystępny dla wszystkich.

Prezentowany kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po zdanym egzaminie każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia i zyskuje uprawnienia państwowe do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG 131 oraz odpowiedni wpis w książce spawacza.

W realizowanym programie znajdują się zagadnienia BHP i zajęcia praktyczne obejmujące naukę spawania.

Kursy spawania
PROMOCJA

Cena kursu:

  2650 zł.  
2450
*

 zł.

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej, książeczki spawacza oraz certyfikatu

Najbliższe terminy:

Radzymin

12-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

12-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

12-03-2024 – Stacjonarny

Płock

12-03-2024 – Stacjonarny
 • Cena za 1 moduł/poziom/grupa materiałowa FM1
 • Do ceny należyć doliczyć koszt 450 zł
 • Wydajemy Certyfikaty- Polski Instytut Spawalnictwa (akredytacja PCA)- Instytut Spawalnictwa Gliwice- TUV 

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Szkolenie i egzamin spawacza prowadzone są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606-1:2014-2 oraz PN-EN ISO 9606-2:2007.

W cenie kursu zawierają się:

 • wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne

W skład każdego szkolenia wchodzą:

 • zajęcia teoretyczne, odbywające się w naszych salach wykładowych;
 • zajęcia praktyczne; każdy uczestnik dysponuje własnym stanowiskiem spawalniczym, a którym korzysta z nowoczesnego sprzętu pozwalającego mu nauczyć się wszystkich technik potrzebnych do późniejszego wykonywania zawod

 

 

Skip to content