Panel kursanta

Kursy dla kierowców zawodowych

Opis kursu:

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:

 

  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

 

Po szkoleniu każdy uczestnik kursu otrzymuje:

  •     świadectwo kwalifikacji zawodowej

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badania lekarskie.Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami w tej dziedzinie. Badania dla kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kursy dla kierowców zawodowych

Cena kursu:

1200
*

 zł.

*Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień.

Najbliższe terminy:

Radzymin

– w każdy czwartek

Warszawa

– w każdy czwartek

Łomża

– w każdy czwartek

Płock

– w każdy czwartek

W Centrum Szkoleniowym Lektor wykonasz zarówno badania psychologiczne oraz badanie lekarskie:

  • b.lekarskie -200 zł.
  • b.psychologiczne – 150 zł.
Skip to content