Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Badania magnetyczno-proszkowe (badania MT) należą do grupy badań nieniszczących, i są przeprowadzane na materiałach ferromagnetycznych Badania magnetyczno-proszkowe nadają się do badania odlewów, odkuwek, złączy spawanych oraz wszędzie tam gdzie zależy nam na zweryfikowaniu badanej powierzchni lub tego, co zalega pod powierzchnią.

Badania MT polegają na wzbudzaniu w badanym obiekcie pola magnetycznego i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, które powstają na powierzchni badanego elementu w miejscu występowania lub bezpośredniej bliskości niezgodności spawalniczych. Wykrycie magnetycznych
pól rozproszenia jest możliwe dzięki zastosowaniu detektora w postaci drobnoziarnistego, ferromagnetycznego proszku, nanoszonego na badaną powierzchnię podczas jej magnesowania. Skupiska proszku pozwalają
na odwzorowanie przybranym kształtem rzeczywistego kształtu nieciągłości materiałowych, będących powodem do występowania defektografów proszkowych. Przy pomocy badań magnetycznych możemy dokonać kontroli doczołowych i kątowych złączy spawanych, odlewów oraz odkuwek.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Kursy spawania

Cena kursu:

3900
*

 zł.

*MT(MT1 + MT2)

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Skip to content