Panel kursanta

Maszyny do robót ziemnych

Opis kursu:

Głównym celem kursu jest przygotowanie kandydata do państwowego egzaminu w zakresie operatora  pogłębiarek ssących śródlądowych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu na powyższym sprzęcie.

Uzyskane uprawnienia do pracy w zakresie:

 • operator pogłębiarki ssącej śródlądowej kl.III – wsystkie typy

 

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • książkę operatora maszyn roboczych
 • świadectwo

Zajęcia prowadzone są przez wykształconą i sprawdzoną kadrę wykładowców i instruktorów. Głównymi atutami naszych pracowników są przekazywanie wiedzy w prosty, zrozumiały sposób, doświadczenie dydaktyczne i praktyczne oraz akredytacja Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego do przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych. Instruktorzy posiadają wszystkie uprawnienia do obsługi maszyny.


Program szkolenia obejmuje zajęcia:

 • z BHP
 • związane z użytkowaniem i obsługą maszyn roboczych
 • omawiające ogólną budowę i obsługę pogłębiarek ssących śródlądowych
 • dotyczące technologii robót realizowanych pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi
 • praktyczne wykonywane pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień  Sieci Badawczej Łukasiewicz Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z §23 – §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 ze zmianami).

Maszyny do robót ziemnych

Cena kursu:

2050
*

 zł.

*Do ceny należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień

Najbliższe terminy:

Radzymin

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Warszawa

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Łomża

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Płock

24-02-2024 – Online
09-03-2024 – Stacjonarny
16-03-2024 – Online

Cena kursu obejmuje koszt wykładów i zajęć praktycznych, komplet materiałów szkoleniowych.

Kurs składa się z:

 • zajęć teoretycznych prowadzonych w naszych salach wykładowych
 • zajęć praktycznych prowadzonych na naszym terenie
 • egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Warszawski Instytutu Technologiczny

 

Wszystkie zajęcia praktyczne realizowane są przez doświadczonych instruktorów. Odbywają się na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym obecnie w firmach, co sprawia, że zaraz po ukończeniu kursu można rozpocząć samodzielną pracę na pogłębiarce.

Skip to content