Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Metoda penetracyjna  to jedna z najstarszych technik badań nieniszczących. Stosowana jest do wykrywania płaskich, wąskoszczelinowych nieciągłości powierzchniowych oraz nieszczelności złączy spawanych.
Jest to bezciśnieniowa metoda, wykorzystująca  zjawisko włoskowatości pozwalające na wnikanie penetrantu w bardzo wysokie przestrzenie,
także wbrew grawitacji.

Badania penetracyjne (PT) spoin przeprowadza się  zazwyczaj po wykonaniu  badań wizualnych oraz usunięciu z powierzchni niezgodności. Jest to bardzo skuteczna i uniwersalna metoda kontrolna.

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Kursy spawania

Cena kursu:

3900
*

 zł.

*PT (PT1+PT2)

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Skip to content