Panel kursanta

Szkolenia elektroenergetyczne SEP

Opis kursu:

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 

Grupa I

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu  na wysokość napięcia znamionowego
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje:

 • uzyskuje kwalifikacje w zakresie eksploatacji lub dozoru instalacji i sieci energetycznych, urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

Organizacja szkolenia:

Zależnie od potrzeb uczestników szkolenia, może ono być organizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Możemy również elastycznie dopasować godziny i termin do wymagań uczestników.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i kompetentnych instruktorów, którzy gwarantują prosty i zrozumiały dla wszystkich język.

Szkolenie kończy się egzaminem, który uczestnicy zdają przed komisją kwalifikacyjną INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO.

Szkolenia elektroenergetyczne SEP

Cena kursu:

700

 zł.

Najbliższe terminy:

Radzymin

27-03-2024 – Stacjonarny

Warszawa

27-03-2024 – Stacjonarny

Łomża

27-03-2024 – Stacjonarny

Płock

27-03-2024 – Stacjonarny

Komisja kwalifikacyjna działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalcji i sieci (Dz.U.Nr.89, poz.828 i Nr129, poz 1184 oraz 2005Nr.141, poz.1189).

Program szkolenia obejmuje wiadomości m.in. z zakresu:

 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
 • umiejętności sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
 • zasad postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
 • racjonalnego gospodarowania energią i paliwam

 

W cenie zawierają się koszty wykładów wraz z kompletem materiałów szkoleniowych i zajęć praktycznych oraz opłata egzaminacyjna i świadectwo ukończenia szkolenia.

Skip to content