Panel kursanta

Szkolenia elektroenergetyczne SEP

Opis kursu:

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 

Grupa II

Urządzenia wytwarzajace , przetwarzajace,przesylłajace i zużywajace ciepło oraz inne urzadzenia energetyczne:

 

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje:

 •  uzyskuje kwalifikacje w zakresie eksploatacji lub dozoru instalacji i sieci energetycznych,   urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

Organizacja szkolenia:

 • Zależnie od potrzeb uczestników szkolenia ustalamy tryb jego przeprowadzenia, godziny i terminy zajęć. Kurs może odbywać  się w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i kompetentnych instruktorów, którzy wiedzę i umiejętności przekazują w sposóbzrozumiały dla uczestników szkolenia
 • Szkolenie kończy się egzaminem, który uczestnicy zdają przed komisja INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO.

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych inne urządzeń energetycznych.

 

Program szkolenia:

 • budowy oraz eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych obejmujących m.in. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, pieców przemysłowych, a także aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wyżej wymienionych urządzeń i instalacji

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada wykształcenie minimum podstawowe.

Zostań Certyfikowanym Specjalistą w Dozorze i Eksploatacji Systemów Energetycznych!

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności w zarządzaniu zaawansowanymi systemami energetycznymi? Nasz kurs „SEP Grupa II” za jedyne 700 PLN oferuje Ci możliwość zdobycia uprawnień do dozoru i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających i przesyłających ciepło, co jest kluczowe w wielu sektorach przemysłu. Zdobywając te kompetencje, zwiększasz swoje szanse na awans zawodowy i poprawę perspektyw zawodowych w dynamicznie rozwijającej się branży energetycznej.

Dlaczego warto zainwestować w ten kurs?

 • Pełne Spektrum Wiedzy Teoretycznej i Praktycznej – Ucz się od doświadczonych profesjonalistów, którzy dostarczą Ci kompleksowych informacji na temat wszystkich aspektów eksploatacji i dozoru nowoczesnych urządzeń energetycznych.
 • Dostęp do Najnowszych Technologii – Korzystaj z najnowszych metod i technologii edukacyjnych, które przygotują Cię do efektywnego zarządzania i nadzoru nad kluczowymi procesami energetycznymi.
 • Cena Zapewniająca Wartość – Za jedynie 700 PLN, otrzymujesz dostęp do kursu, który otwiera przed Tobą drzwi do specjalistycznych ról w przemyśle, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników jest wysokie.

Zdobądź Certyfikat i Rozwiń Swoją Karierę

Kończąc ten kurs, zdobędziesz certyfikat SEP Grupa II, który jest uznawany w całym sektorze energetycznym. Jest to znakomite potwierdzenie Twoich umiejętności w zakresie dozoru i eksploatacji, co nie tylko zwiększa Twoje możliwości zatrudnienia, ale także otwiera potencjalne ścieżki do dalszego rozwoju zawodowego. Inwestycja w wysokości 700 PLN szybko się zwraca, dzięki lepszym ofertom pracy i większej stabilności zawodowej.

Nie Czekaj, Zapisz Się Już Dziś i Zbuduj Swoją Przyszłość w Branży Energetycznej!

Jeśli jesteś gotów na poważne zobowiązanie wobec swojej przyszłości zawodowej i chcesz zainwestować w rozwój swoich umiejętności, nasz kurs „SEP Grupa II” za 700 PLN jest idealnym wyborem. Zarejestruj się teraz, aby skorzystać z niepowtarzalnej możliwości edukacyjnej. Zainwestuj w swoje umiejętności już dziś i otwórz sobie drzwi do nowych, ekscytujących możliwości zawodowych!

Szkolenia elektroenergetyczne SEP

Cena kursu:

700

 zł.

Najbliższe terminy:

Radzymin

01-08-2024 – Stacjonarny

Warszawa

01-08-2024 – Stacjonarny

Łomża

01-08-2024 – Stacjonarny

Płock

01-08-2024 – Stacjonarny

Komisja kwalifikacyjna działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalcji i sieci (Dz.U.Nr.89, poz.828 i Nr129, poz 1184 oraz 2005Nr.141, poz.1189).

W cenie za kurs zawierają się wykłady wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęcia praktyczne oraz opłata egzaminacyjna i świadectwo ukończenia szkolenia.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu oraz uzyskuje kwalifikacje w zakresie eksploatacji lub dozoru wyżej wymienionych urządzeń, a także w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, ochrony przeciwporażeniowej, zasad ich racjonalnego i bezpiecznego użytkowania.

Skip to content