Panel kursanta

Szkolenia elektroenergetyczne SEP

Opis kursu:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeńinstalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Po jego ukończeniu uczestnik uzyskuje uprawnienia w zakresie eksploatacji i/lub dozoru sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

 

Grupa III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych,generatory gazu
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,rozkładania paliw gazowych,urzadzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazupłynnego
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociagi,stacje gazowe)
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej niż 0,5MPa (gazociagi,stacje gazowe)
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Turbiny gazowe
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje:

 •  uzyskuje kwalifikacje w zakresie eksploatacji lub dozoru urzadzeń, instalacji i sieci gazowych

 

Organizacja szkolenia:

 • Zależnie od potrzeb uczestników szkolenia, może ono być organizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Możemy również elastycznie dopasować jego godziny oraz terminy do wymagań uczestników.
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i kompetentnych instruktorów, którzy przekazują wiedzę i umiejętności w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.
 • Szkolenie kończy się egzaminem, który uczestnicy zdają przed komisją INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO.

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

 • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających
 • przetwarzających, przesyłające i zużywające paliwa gazowe
 • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania tych urządzeń
 • zasad postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
 • zasad racjonalnego gospodarowanie paliwami gazowymi

 

 

Szkolenia elektroenergetyczne SEP

Cena kursu:

700

 zł.

Najbliższe terminy:

Radzymin

28-02-2024 – Stacjonarny

Warszawa

28-02-2024 – Stacjonarny

Łomża

28-02-2024 – Stacjonarny

Płock

28-02-2024 – Stacjonarny

Komisja kwalifikacyjna działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalcji i sieci (Dz.U.Nr.89, poz.828 i Nr129, poz 1184 oraz 2005Nr.141, poz.1189).

Cena kursu zawiera koszty wykładów wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęć praktycznych oraz opłatę egzaminacyjną wraz ze  świadectwo kwalifikacyjne.

Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne oraz uzyskuje kwalifikacje w zakresie eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń.

Skip to content