Panel kursanta

Kursy spawania

Opis kursu:

Badania wizualne VT to optyczna metoda sprawdzania obiektów pod kątem rozbieżności.

Badanie wizualne jest ograniczone do obszaru  powierzchni  spoiny, który
jest widoczny dla inspektora. Badanie takie polega na oglądaniu spoin,
tj. sprawdzeniu czy nie ma pęknięć powierzchni, porów powierzchniowych, podtopień, niedopełnień, brakujących połączeń  czy wżerów.

Ponieważ wiele niedoskonałości  złączy spawanych można  znaleźć za pomocą testów wizualnych, metoda ta jest prostą i skuteczną procedurą w badaniu niedoskonałości złączy  spawanych.

Kursy spawania

Cena kursu:

4000
*

 zł.

*VT(VT1+VT2)

Najbliższe terminy:

Radzymin

Warszawa

Łomża

Płock

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia winien przedstawić książkę spawacze, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Skip to content