Panel kursanta

Badania NDT? Co powinieneś wiedzieć?

Badania NDT często pojawiają się w kontekście spawania, jednak dla osób niewtajemniczonych mogą brzmieć dość enigmatycznie. Dlatego postanowiliśmy kompleksowo nakreślić, czym właściwie są, na jakie rodzaje się dzielą oraz jakie metody są wykorzystywane w obrębie badania NDTSzkolenia, którymi dysponujemy w naszym centrum pozwolą dokładniej zgłębić wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w tej dziedzinie.

Badania NDT – co to jest?

Skrót NDT pochodzi od angielskiego „non-destructive testing”, co tłumaczy się jako badania nieniszczące. To oznaczenie badań, w trakcie których badany produkt nie ulega zniszczeniu. NDT stanowi więc nieinwazyjną, ergonomiczną metodę badań jakości produktów. Do przykładów badań nieniszczących należą m.in. badania wzrokowe, radiograficzne, defektoskopia ultradźwiękowa oraz badanie szczelności.

Badania NDT – kurs

Aby móc wykonywać badania NDT, należy ukończyć odpowiednie szkolenie, które dostępne jest również w ofercie Kursy Lektor. Zwykle kurs spawania wykonuje się bliźniaczo ze szkoleniem z badań nieniszczących, gdyż NDT często służy właśnie wykrywaniu wad spawalniczych. A jak wiadomo, dobrze jest pozostawać wszechstronnym w swojej dziedzinie, ponieważ podnosi to naszą wartość na rynku jako pracownika.

Badania nieniszczące rodzaje

Warto również dokonać rozróżnienia na poszczególne rodzaje badań nieniszczących. W zależności od badanego produktu, badania przeprowadza się różnymi technikami:

  • badania nieniszczące NDT – MT1, MT2 – do tej grupy zaliczają się magnetyczno-proszkowe badania spoin, polegające na wzbudzaniu w danym przedmiocie pola magnetycznego, a następnie na poszukiwaniu tzw. pól rozproszenia za pomocą ferromagnetycznego proszku, czyli detektora;
  • badania nieniszczące NDT – PT –to metoda polegająca na zastosowaniu penetrantu w obiekcie, wykorzystując jego włoskowate właściwości. Penetrant może wnikać bardzo głęboko w szczeliny, nawet wbrew działaniu siły grawitacji;
  • badania ultradźwiękowe UT – badania z tej grupy bazują na rejestrowaniu impulsów, które uzyskiwane są w wyniku nieciągłości materiałowych i odbić od badanego obiektu, a także na podstawie zróżnicowanej szybkości rozchodzenia się ultradźwiękowej fali;
  • badania radiograficzne RT – mogą być stosowane tylko do określonych materiałów, ponieważ bazuje na silnym promieniowaniu przenikliwym X oraz gamma na obiekt, któremu robione jest zdjęcie. Nieciągłości przedmiotu można wychwycić na podstawie badania zacienienia;
  • badania nieniszczące NDT – VT – do tej kategorii zaliczane są badania wizualne złączy spawanych, które ogląda się wnikliwie pod kątem występowania podtopień, pęknięć czy wżerów. Choć wymieniamy ją jako ostatnią, jest to często wstępna metoda badań tego rodzaju.

Badania nieniszczące materiałów – gdzie się przydadzą?

Badania nieniszczące znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, w zależności od metody badania. Najczęściej przydają się w zakładach metalurgicznych, stoczniach, odlewniach, a także w fabrykach motoryzacyjnych czy w lotnictwie. Wszędzie tam, gdzie precyzja wykonywanego badania ma większe znaczenie, stosuje się bardziej precyzyjne metody badań NDT.

Badania nieniszczące – metody (im więcej znasz, tym lepiej)

Dobrze jest znać różne metody badań nieniszczących, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakiego rodzaju przedmioty, o jakim zastosowaniu oraz z jakich materiałów przyjdzie nam badać. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych specjalistycznych kursach, po których nabierzesz praktycznych umiejętności na temat nieinwazyjnych metod kontroli badanych obiektów.

Czytaj także:

  • Kurs spawania w 5 pytaniach i odpowiedziach
  • Nauka spawania – jak powinna wyglądać?
  • Kurs lutowaczy gazowych – ręczne lutowanie twarde
  • 5 kursów, dzięki którym szybko znajdziesz pracę
Skip to content