Panel kursanta

Kurs ADR. Dlaczego warto?

Prawo jazdy kategorii C otwiera co prawda drogę do wielu stanowisk, jednak coraz częściej samo prawo jazdy to za mało, aby konkurować na rynku pracy o najlepsze posady. Sprawdźmy więc, co zawodowemu kierowcy daje kurs ADR i czy rzeczywiście warto go zrobić.

Kurs ADR – co to jest?

Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest ADR. Umowa ADR to ratyfikowany przez większość krajów europejskich dokument, dotyczący transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych mieszczą się wszystkie substancje, których transport bez zachowania specjalnych środków jest zakazany. Jest to szkolenie, które ma na celu przygotować kierowcę do samodzielnego transportu tego rodzaju materiałów. W ramach kursu ADR kierowca posiadający już prawo jazdy kategorii C zdobywa wiedzę teoretyczną niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego przewożenia materiałów niebezpiecznych. Kurs ADR dotyczy również wszelkich czynności związanych z organizacją transportu tego rodzaju substancji. 

Kurs ADR podstawowy i specjalistyczny

Kursy ADR podzielone są na 2 stopnie zaawansowania:

  • Kurs ADR podstawowy  – skierowany jest do kierowców zawodowych, którzy ukończyli 21 lat i mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W ramach podstawowego kursu ADR kierowca zdobywa wiedzę konieczną do zapewnienia bezpiecznych warunków transportu na przykład substancji łatwopalnych, szkodliwych chemikaliów itd. W ramach kursu ADR kierowcy dowiedzą się również, jak postępować w razie wypadku w czasie transportu tego rodzaju materiałów. Kursy ADR zakończone są pisemnym egzaminem. Po jego zdaniu kierowca otrzymuje uprawnienia ADR na okres 5 lat. Po tym czasie konieczne będzie ich odnowienie. W naszych ośrodkach szkoleniowych organizujemy zarówno podstawowe kursy ADR, jak i kursu doskonalące, dzięki którym można przedłużyć uprawnienia na kolejne 5 lat.
  • Kurs ADR specjalistyczny – to kurs dla kierowców, którzy posiadają już podstawowe uprawnienia ADR i chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencję. W ramach drugiego stopnia kursu ADR kierowcy zdobywają wiedzę na temat specjalistycznego transportu w cysternach, a także transportu materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Okres ważności specjalistycznych uprawnień ADR jest taki sam, jak w przypadku kursu podstawowego. Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat. Po tym czasie aby zachować uprawnienia, kierowca musi przejść kurs doskonalący.

Ile kosztuje kurs ADR?

Sprawdźmy teraz, ile kosztuje kurs ADR i co tak naprawdę obejmuje jego cena. W naszych ośrodkach szkoleniowych cena podstawowego kursu ADR wynosi 550 zł. Cena kursu ADR obejmuje zajęcia teoretyczne, opłatę egzaminacyjną oraz koszty wydania fizycznych uprawnień. Nie ma tu więc żadnych ukrytych kosztów, dodatkowych opłat itd. Taką samą cenę ma kurs ADR specjalistyczny. Podobnie jak w przypadku szkolenia podstawowego, również w tym przypadku cena obejmuje komplet opłat egzaminacyjnych. Porównując ceny kursów ADR w różnych ośrodkach, zawsze warto sprawdzić, czy podana cena obejmuje komplet opłat. Niektóre ośrodki mogą bowiem podawać cenę za sam kurs, bez opłaty egzaminacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

Wspomnieliśmy już wcześniej, że kurs ADR zakończony jest egzaminem pisemnym. Dotyczy to zarówno kursu podstawowego, jak i specjalistycznego kursu ADR. W przypadku kursu podstawowego, egzamin pisemny składa się z 30 pytań i trwa 90 minut. Egzamin zakończony jest pozytywnie, jeśli kursant udzieli poprawnej odpowiedzi na co najmniej ? pytań. W przypadku niezdanego egzaminu kursanci mają prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie do 3 miesięcy, licząc od momentu rozpoczęcia kursu ADR.

Uprawnienia ADR – nie tylko dla kierowców

Zawodowi kierowcy to oczywiście największa grupa korzystająca z kursów ADR. Tego rodzaju szkolenie może być jednak przydatne również dla:

  • Pracowników magazynowych, którzy zajmują się załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych.
  • Pracowników zajmujących się organizacją transportu i logistyką tego rodzaju materiałów.
Skip to content