Panel kursanta

lutowanie

Kurs lutowaczy gazowych – ręczne lutowanie twarde

Dobry fach i wykształcenie to z całą pewnością klucze do sukcesu zawodowego. Kurs lutowaczy gazowych z zakresu lutowania twardego umożliwia zdobycie nowych umiejętności i daje szanse pracy w nowym, poszukiwanym na rynku pracy zawodzie. Dzięki jego ukończeniu można uzyskać uprawnienia do wykonywania lutowania ręcznego, czyli jednego z podstawowych sposobów łączenia metali.

Lutowanie twarde

Jeszcze nie tak dawno wiele osób twierdziło, że kształcenie zawodowe nie ma przyszłości i nie daje szans na dobrą pracę i zarobki. Tymczasem w praktyce okazało się, że to właśnie „zawodowcy” nie mają większych problemów na rynku pracy. Co jasne, zapotrzebowanie na fachowców jest różne – w zależności od kwalifikacji. Dlatego też warto wybierać takie szkolenia, które faktycznie zwiększą możliwości – jednym z nich może być właśnie kurs lutowania twardego. Umożliwia on zdobycie kompetencji w zakresie:

  • lutowacz gazowy w zakresie lutowania twardego.

Co jednak nie mniej ważne, decydując się na poszerzenie kwalifikacji w naszym Centrum Szkoleniowym Lektor, można dodatkowo zyskać. Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że nasi kursanci cenią sobie czas i zależy im na uzyskaniu konkretnych umiejętności. Dlatego też wprowadziliśmy modułowy program nauczania. Pozwala on uczestnikom szkolenia łączyć dowolne metody łączenia metali w dwóch poziomach. Oczywiście nie ma to wpływu na jakość nauczania, która pozostaje wysoka dzięki nastawieniu na kształcenie praktyczne. Łączone są jednak zagadnienia teoretyczne wspólne dla różnych kwalifikacji. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik może podejść do egzaminu państwowego, po którego zdaniu otrzymuje świadectwo oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.

Jak zorganizowany jest nasz kurs lutowania twardego?

  • W zależności od potrzeb uczestników szkolenie może być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Do wymagań jego uczestników elastycznie dopasujemy również terminy i godziny zajęć. Dzięki temu każdy może ukończyć kurs bez konieczności rezygnacji z pracy czy innych ważnych zobowiązań.
  • Zajęcia z lutowania twardego prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz instruktorzy, którzy w przystępnych, zrozumiałych dla wszystkich słowach przekazują wiedzę i umiejętności. Pozwala to na szybkie przyswojenie konkretnych informacji, które są niezbędne do zdania egzaminu i późniejszej pracy.
  • Kurs jest zakończony egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje świadectwo jego ukończenia i zyskuje uprawnienia państwowe do ręcznego lutowania twardego. Co ważne, kwalifikacje te są powszechnie uznawane przez pracodawców w Polsce i za granicą.

Program kursu lutowania gazowego twardego obejmuje kilka rodzajów zajęć. Są to wykłady i zajęcia praktyczne, podczas których kursanci poznają zasady lutowania gazowego w wersji teoretycznej i praktycznej oraz zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu BHP. Zajęcia praktyczne prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie, dzięki czemu uczestnicy uczą się posługiwać narzędziami znajdującymi zastosowanie w polskich firmach. Dzięki temu szybko podejmują samodzielną pracę na stanowisku lutowacza gazowego.

Uprawnienia do lutowania twardego

Czy jednak uprawnienia do lutowania twardego są faktycznie poszukiwane na rynku pracy? Odpowiedź na to pytanie może być tylko pozytywna. Tego typu metoda łączenia metali jest powszechnie stosowana zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i firmach usługowych. Co jednak ważne, lutowanie twarde w odróżnieniu od miękkiego odbywa się w warunkach wyższych temperatur i wymaga wyższych umiejętności. Dlatego też zadania tego typu powierzane powinny być jedynie osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Oczywiście w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, by zdobyć je samodzielnie. Jednak posiadanie potwierdzonych uprawnień daje pracodawcy gwarancję, że dana osoba zna się na rzeczy, nie będzie wymagała poważniejszego doszkalania oraz po prostu sprawdzi się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Kurs lutowania twardego – cena

Ukończenie szkolenia lutowania gazowego jest więc sporą szansą dla każdego. Pozwoli ono na zdobycie cennych kwalifikacji, które mogą uzupełnić już posiadane umiejętności lub też umożliwią przebranżowienie się. Dlatego też wydatek na to szkolenie trudno uznać za poważny koszt – jest to raczej inwestycja w przyszłość, która bardzo często spłaca się już po kilku miesiącach od zdobycia uprawnień. Z pewnością więc skorzystanie z kurs lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego będzie się w praktyce opłacał każdemu, kto wiąże swoją przyszłość z pracą produkcyjną czy usługową związaną z łączeniem metali.

CENA KURSU: 650 zł. *

Do ceny należy doliczyć koszt 450 zł (opłata egzaminacyjna, zaświadczenie oraz certyfikat z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic).

W cenie kursu zawierają się koszty wykładów wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, zajęć praktycznych oraz świadectwo ukończenia kursu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

  • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
  • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku).

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia, winien przedstawić książkę spawacza, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień spawalniczych.

Skip to content