Panel kursanta

Kurs na operatora równiarki kl.I – wszystkie

Od ponad dekady inwestycje w infrastrukturę w Polsce utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też firmy budowlane ciągle potrzebują wykwalifikowanych pracowników wszystkich szczebli. Co jednak warte podkreślenia, największy deficyt występuje w przypadku specjalistów w zakresie obsługi ciężkiego sprzętu. Dlatego też osoby posiadające uprawnienia na koparkę, walec czy właśnie równiarkę są bardzo poszukiwane i mogą liczyć na dobre wynagrodzenie. Jeśli chciałbyś dołączyć do tej grupy, to serdecznie zapraszamy na kurs operatora równiarki!

Znajdź kurs w Centrum Szkoleniowym Lektor

Oferowany przez nasze Centrum Szkoleniowe Lektor kurs na operatora równiarki stanowi doskonały sposób na zdobycie nowych kwalifikacji i uprawnień. Może on być też sposobem na rozszerzenie posiadanych kwalifikacji. Skorzystaj już dziś z naszej propozycji i zdobądź nowy, atrakcyjny zawód!

Omawiany kurs umożliwia zdobycie uprawnień do pracy w zakresie operatora równiarek kl. I – wszystkich typów.

Jego bardzo ważną zaletą jest też modułowy program nauczania, który pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie – np. na koparki jednonaczyniowe kl. III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I, spycharki kl. III i I, równiarki, walce drogowe itp. Jest to bardzo korzystne w praktyce, gdyż ogranicza czas niezbędny do zdobycia wszystkich tych kwalifikacji. Jednocześnie modułowość nie wpływa na poziom kształcenia. Wspólne są bowiem te zajęcia, których treść jest taka sama we wszystkich przypadkach. Kształcenie specjalistyczne pod kątem pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu odbywa się osobno. Dzięki temu każdy nasz kursant jest doskonale przygotowany do egzaminu zewnętrznego, którego zaliczenie jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji. Wbrew pozorom nie jest to wcale tak oczywiste, gdyż niektóre firmy szkoleniowe mocno zaniedbują jakość kształcenia.

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • książkę operatora maszyn roboczych,
 • świadectwo.

Zaufaj naszym wykładowcom i instruktorom – skorzystaj z ich bogatej wiedzy i umiejętności. Co bardzo ważne, wszyscy nasi pracownicy w sposób prosty przedstawią zasady działania maszyn i przekazują wszystkie niezbędne wiadomości. Nie spotkasz u nas też miłośników teorii, którzy nie mają większego pojęcia o faktycznej pracy i nowoczesnym sprzęcie. Dla nas najważniejsze jest bowiem realne przygotowanie uczestników do egzaminu i późniejszej pracy.

Nasza oferta jest elastyczna i może być dostosowana do Twoich potrzeb. Kurs może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym, w terminach i godzinach przystosowanych do oczekiwań kursantów.

Celem kursu jest:

 • przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, składającego się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej,
 • otrzymanie po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym świadectwa ukończenia kursu oraz uprawnień państwowych do wykonywania pracy operatora równiarek różnych rodzajów oraz typów.

Egzamin państwowy zdawany jest przed Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kluczowy jest też fakt, że wszystkie zajęcia praktyczne przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie. Dzięki temu możesz od razu uczyć się posługiwać maszynami wykorzystywanymi obecnie w branży, a nie „zabytkami” pochodzącymi z poprzedniej epoki. Ma to również znaczenie z punktu widzenia egzaminu, który wymaga umiejętności sprawnego posługiwania się sprzętem.

W ramach programu zajęć teoretycznych zapoznasz się także z zasadami BHP, zagadnieniami użytkowania oraz obsługi, budowy i technologii równiarek.

Organizowane przez Centrum Szkoleniowe Lektor kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Uprawnienia na równiarkę

Zdobycie kwalifikacji operatora równiarki w naszej szkole ma więc wiele zalet. Co jednak najważniejsze, jest ono także realną korzyścią dla kursanta. O ile bowiem wykonywanie nieskomplikowanych prac i użycie prostych narzędzi często powierzane jest osobom bez wiedzy i doświadczenia – jedynie po prostym przyuczeniu, to nikt nie powierzy równiarki czy innej ciężkiej maszyny człowiekowi bez wiedzy i umiejętności. Potwierdzeniem tych są z kolei państwowe uprawnienia, które stanowią także zabezpieczenie dla pracodawcy na wypadek sytuacji nieprzewidzianych. Dlatego też ukończenie naszego kursu i zdanie egzaminu jest niezbędne do podjęcia pracy operatora oraz stanowi gwarancję jakości i bezpieczeństwa.

Kurs operatora równiarki cena

Niektóre osoby zastanawiające się nad celowością zdobywania nowych kwalifikacji podkreślają, że przeszkodą pozostaje ich koszt. Oczywiście w pewnym sensie jest to prawda, jednak z drugiej strony ceny szkoleń operatorów maszyn i urządzeń są dużo niższe, niż wielu innych specjalistów. Co więcej, obejmują one także zajęcia praktyczne wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu. Na pewno wiec nie warto na siłę szukać najtańszych szkoleń. Niestety ale najczęściej jest ona efektem niższej jakości kursu. Firmy oszczędzają chociażby na wykładowcach, materiałach dydaktycznych czy też zajęciach praktycznych, ograniczając je do minimum. Efektem tego jest z kolei kiepskie przygotowanie do egzaminu i przyszłej pracy.

Polecamy także kurs na spycharki i kurs na koparkoładowarki.

CENA KURSU: 1250 zł. *

*Do ceny należy doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 250 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady razem z kompletem materiałów szkoleniowych
 • zajęcia praktyczne
 • opłatę egzaminacyjną wraz z wydaniem uprawnień

Każdy kurs składa się z:

 • zajęć teoretycznych, prowadzonych w naszych salach wykładowych,
 • zajęć praktycznych, które są realizowane na naszym poligonie,
 • egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku).

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia, wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.

Skip to content