Panel kursanta

Kurs montera rusztowań – na czym polega?

Wykwalifikowany monter rusztowań może liczyć na przyzwoitą pensję w Polsce i za granicą. Dziś postaramy się Wam przybliżyć, na czym polega kurs montera rusztowań i kto może zostać jego uczestnikiem.

Montaż rusztowań przepisy i uprawnienia

Odpowiednio skonstruowane rusztowanie ma bezpośredni wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników budowlanych oraz osób postronnych, znajdujących się w pobliżu rusztowania. Łatwo sobie wyobrazić, że wadliwe rusztowanie w centrum dużego miasta mogłoby stanowić poważne zagrożenie. Z tego względu montaż rusztowań oraz pracę monterów regulują przepisy. Najważniejszym aktem prawnym regulującym montaż rusztowań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to nowelizacja rozporządzenia z początku lat 70., która w branży zwana jest potocznie „trzynastką”. Dodatkowo montaż rusztowań reguluje również szereg norm i dyrektyw Parlamentu Europejskiego. 

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich monter rusztowań jest zawodem regulowanym. Co to właściwie znaczy? Oznacza to, że zawód ten może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia. W Polsce uprawnienia montera rusztowań można uzyskać, przechodząc odpowiedni kurs i zdając kończący go egzamin państwowy przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dopiero po zdanym egzaminie otrzymamy świadectwo oraz uprawnienia potwierdzone wpisem do książki operatora.

Kto może montować rusztowania?

Wiemy już, kto może montować rusztowania i jakie musi mieć uprawnienia. Sprawdźmy teraz, kto może podejść do kursu na montera rusztowań i jakie wymagania musi spełniać. Szkolenie to jest dostępne prawie dla każdego. Jedyne wymagania stawiane przed uczestnikami to:

  • Ukończone 18 lat.
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montera rusztowań.

Jak widać, przed kursantami nie są stawiane żadne specjalne wymagania. Warto też dodać, że dla wygody kursantów istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku. Komplet informacji o tym szkoleniu znajdziecie na stronie Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Kurs montera rusztowań – przebieg szkolenia

Jeśli chodzi o sam przebieg szkolenia, to jego struktura zbliżona jest do innych kursów na maszyny budowlane czy maszyny do robót ziemnych, prowadzonych w naszych ośrodkach. Kurs montera rusztowań jest więc podzielony na blok zajęć teoretycznych i praktycznych. Tradycyjnie zajęcia teoretyczne odbywały się w salach wykładowych w naszych ośrodkach w Warszawie, Łomży i Radzyminie. Aktualnie w związku z sytuacją epidemiologiczną istnieje również możliwość zdalnego udziału w zajęciach teoretycznych. Zajęcia online są jedynie alternatywą i jeśli ktoś preferuje udział w wykładach na żywo, to oczywiście nadal istnieje taka możliwość. W trakcie zajęć teoretycznych kandydaci na monterów rusztowań poznają zasady BHP i normy prawne regulujące ten zawód. Uczestnicy kursy uczą się jak stworzyć bezpieczne warunki pracy dla osób pracujących na rusztowaniu, jak i dla innych osób w rejonie prac. Zajęcia teoretyczne obejmują również zasady konstruowania i użytkowania rusztowań budowlano-montażowych, czytanie dokumentacji technicznej, a także informacje związane z bezpiecznym demontażem rusztowań.  

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy kursu mają okazję do wykorzystania na poligonie zdobytej wiedzy teoretycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w trybie indywidualnym z doświadczonymi instruktorami. Kursanci ćwiczą zarówno konstruowanie, jak i demontaż rusztowań. Co ważne, w naszych ośrodkach dbamy o to, aby nasz sprzęt odzwierciedlał rusztowania używane na co dzień w firmach budowlanych. Dzięki temu kurs nie tylko przygotowuje do egzaminu na montera rusztowań, ale pozwala także na zdobycie wartościowych umiejętności, które przydadzą nam się w przyszłej pracy.

Po zakończeniu kursu czeka nas jeszcze egzamin przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Podobnie jak sam kurs egzamin również podzielony jest na część praktyczną i teoretyczną. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo oraz książkę operatora z odpowiednim wpisem. Jest to podstawa do podjęcia pracy na stanowisku montera rusztowań. 

Jeżeli interesują Was również inne kursy zawodowe, zapraszamy do lektury poradników: 

Skip to content