Panel kursanta

Kurs na rozściełacz asfaltu – jak wyrobić uprawnienia?

Zastanawiacie się, czy kurs na rozściełacz asfaltu to dobry pomysł? Czy mając takie uprawnienia, można liczyć na znalezienie dobrze płatnej pracy? Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w minionym roku powstało prawie 500 km nowych dróg. Tym samym rok 2019 był drugim najlepszym rokiem pod tym względem. Dane te dotyczą jedynie dróg krajowych, autostrad, tras ekspresowych itd. Do tego możemy doliczyć jeszcze remonty setek kilometrów lokalnych dróg gminnych. Kolejne lata również zakładają setki kilometrów nowych inwestycji. Może się to wiązać ze sporym zapotrzebowaniem na operatorów ciężkiego sprzętu, wykorzystywanego przy budowie dróg.  

Czym jest rozściełacz do asfaltu i jakie są jego zasada działania?

Rozściełacz asfaltu, znany również jako rozkładarka mas bitumicznych, to nowoczesne rozwiązanie technologiczne wykorzystywane przy budowie dróg. Tego rodzaju maszyny stosuje się szczególnie tam, gdzie duże znaczenie ma wysoka jakość rozkładanej masy. Głównym zadaniem rozściełacza do asfaltu jest równe rozłożenie masy bitumicznej, a także jej wstępne zagęszczenie. Rozściełacze do asfaltu możemy podzielić ze względu na konstrukcję podwozia na gąsienicowe i kołowe. Poszczególne modele rozściełaczy mogą różnić się również mechanizmem odpowiedzialnym za transport mieszanki ze zbiornika do przenośnika rozdzielającego (rozściełacze z przenośnikami ślimakowymi lub zgarniakowymi). W dolnej części rozściełacza znajduje się również zespół stołu roboczego. Operator rozściełacza mas bitumicznych reguluje za jego pomocą szerokość oraz grubość warstwy mieszanki bitumicznej. 

Rozściełacze do asfaltu wykorzystywane są zazwyczaj przed zastosowaniem walców drogowych. Może więc warto połączyć kurs na rozściełacz i kurs na operatora walców drogowych.

Jak wygląda kurs na rozściełacz asfaltu?

Kurs na operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w naszych salach wykładowych. Obejmują one między innymi omówienie budowy i zasad działania rozściełaczy do asfaltu. Istotną częścią szkolenia teoretycznego są także zasady BHP związane z pracą operatora układarki mas bitumicznych. Kursanci dowiadują się, jak stworzyć bezpieczne warunki pracy zarówno dla operatora maszyny, jak i innych uczestników robót. Warto zaznaczyć też, że w cenie kursu w naszych ośrodkach zawarte są również materiały teoretyczne dla kursantów. 

Zajęcia praktyczne kursu na rozściełacz asfaltu odbywają się w trybie indywidualnym na naszym poligonie. Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami i zawsze staramy się możliwie najdokładniej odwzorować warunki pracy operatora rozściełacza mas bitumicznych. Za szkolenie praktyczne odpowiedzialni są instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą. 

Podobnie jak inne kursy na maszyny drogowe, również kurs na rozściełacz zwieńczony jest państwowym egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo, stosowne uprawnienia oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn.

Kurs na rozściełacz asfaltu – cena

Jeżeli interesujecie się kursem na rozściełacz asfaltu, to zapewne chcecie wiedzieć, ile kosztuje takie szkolenie. Cena samego kursu na operatora rozściełacza do asfaltu to w naszych ośrodkach 1450 zł. Do tego musimy doliczyć jeszcze opłatę egzaminacyjną. Aktualnie opłata ta wynosi 250 zł. 

Ile może zarobić operator układarki mas bitumicznych lub betonu?

Operator układarki mas bitumicznych lub betonu może liczyć na zarobki zbliżone do operatorów innych rodzajów specjalistycznych maszyn budowlanych. Średnie zarobki w skali kraju wynoszą około 4300 zł brutto. Jest to jednak wartość uśredniona, a wielu operatorów rozściełaczy może liczyć na zarobki nawet rzędu 5000–6000 zł brutto.

Jeśli interesują Was również inne kursy na maszyny drogowe i robocze, to zapraszamy do artykułów:

Skip to content