Panel kursanta

Certyfikaty ważne w UE, czyli kilka słów o naszych certyfikatach

Instytucja zawodu regulowanego funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dziś sprawdzimy, czy certyfikat zawodowy zdobyty w Polsce uprawnia nas do wykonywania zawodu regulowanego za granicą. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytania, jak zdobyć certyfikaty europejskie i w jakich branżach one funkcjonują. Jeżeli myślicie o pracy w zawodzie regulowanym w jednym z krajów Unii Europejskiej, zapraszamy do lektury.

Certyfikaty europejskie, a zawody regulowane

Na wstępie zastanówmy się, czym jest zawód regulowany. Mówiąc w najprostszych słowach, jest to zawód, który może wykonywać wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Uprawnienia te są zwykle wydawane przez instytucję państwową lub przez podmiot z akredytacją takiej instytucji (np. jak nasz certyfikowany ośrodek szkoleniowy). Z zawodem regulowanym może kojarzyć nam się na przykład lekarz czy prawnik. Jednak w rzeczywistości ta lista jest o wiele dłuższa. Do zawodów regulowanych należy na przykład operator maszyn budowlanych, zawodowy kierowca czy spawacz. Każdy kraj Unii Europejskiej posiada własną listę zawodów regulowanych. Może zdarzyć się, że zawód regulowany w Polsce, nie będzie wymagał specjalnych uprawnień za granicą. Analogicznie zawód regulowany w innym kraju Unii, może być zawodem wolnym w naszym kraju. Mimo pewnych różnic, lista zawodów regulowanych jest jednak podobna w większości krajów Wspólnoty. Więcej informacji na temat zawodów regulowanych w krajach europejskich można znaleźć na oficjalnym portalu internetowym Unii Europejskiej –https://europa.eu/.

Jak odbywa się weryfikacja kompetencji pracowników?

Co jednak w sytuacji, gdy zdobyliśmy uprawnienia w jednym kraju, a wykonywać zawód regulowany chcemy w innym państwie? W niektórych przypadkach może okazać się, że w kraju docelowym będziemy musieli wystąpić do odpowiedniego organu o uznanie naszych uprawnień. Oczywiście może się to wiązać z dodatkowymi formalnościami, kosztami itd. Dużo łatwiejszym rozwiązaniem jest zdobycie w kraju macierzystym uprawnień honorowanych również w kraju docelowym. Wewnątrz Unii Europejskiej wdrażany jest szereg rozwiązań, które mają na celu zunifikowanie weryfikacji kompetencji pracowników w krajach wspólnotowych. Dzięki temu zdobyte w jednym kraju uprawnienia honorowane będą w innych państwach. Podstawą systemu weryfikacji kompetencji pracowników w ramach UE jest norma EN ISO/IEC 17024:2012, IDT. Nasze ośrodki szkoleniowe spełniają tę normę. Dzięki temu po ukończeniu naszych szkoleń można zdobyć certyfikaty europejskie honorowane w ponad 30 krajach. Na liście tej znajdują się następujące państwa: 

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Dania, 
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania, 
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Macedonia, 
 • Malta,
 • Niemcy
 • Norwegia, 
 • Portugalia, 
 • Republika Czeska,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwajcaria, 
 • Szwecja, 
 • Turcja, 
 • Węgry,
 • Włochy,
 • Wielka Brytania (w przypadku tego kraju mogą nastąpić zmiany w związku z Brexitem).

Certyfikaty kwalifikacji zawodowej – jakich branż dotyczą?

Certyfikaty kwalifikacji zawodowej dotyczy w szczególności kilku sektorów. W ramach prowadzonych przez nas szkoleń można zdobyć certyfikaty europejskie uprawniające do pracy w takich sektorach jak:

 • Przemysł ciężki
 • Budownictwo (np. kurs operatora maszyn drogowych czy kurs montera rusztowań)
 • Leśnictwo (np. kurs operatora rębaka do drewna)
 • Rolnictwo
 • Przemysł górniczy i wydobywczy (np. kurs operatora maszyn do robót ziemnych)

Pozyskanie unijnego certyfikatu może być dobrym pomysłem, nawet jeżeli na chwilę obecną nie planujemy pracy za granicą. Gdyby w przyszłości nasze plany uległy zmianie, będziemy mogli dużo szybciej, łatwiej i bez zbędnej biurokracji podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej. 

Jeżeli zastawiacie się, który kurs zawodowy warto zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej posady, zachęcamy do lektury naszych poradników:

Skip to content