Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Kursy spawania

Kurs spawacza w CSL Lektor, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia spawalnicze

Spawacze byli, są i będą potrzebni. Fachowców umiejących spawać poszukują firmy w Polsce i za granicą. Nie jest to praca lekka, ale może być dobrze, a nawet bardzo dobrze płatna, dlatego warto zdobyć książkę spawacza, dokumentującą nabycie uprawnień.

Spawacz – fach dla ludzi zdrowych

Aby zapisać się na kursy spawania organizowane przez CSL Lektor, należy mieć ukończone 18 lat i szkołę podstawową, a także posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to praca dla osób zdrowych i sprawnych fizycznie. Spawacz nie może być osobą niepełnosprawną, nie jest to także praca dla osób z astmą, epilepsją lub alergią. Niezbędne cechy w tym zawodzie to dobry wzrok, zręczność i dokładność. Na swoim stanowisku pracy spawacz przeważnie jest sam, jest to więc praca, której dobrze odnajdują się indywidualiści, introwertycy i samotnicy.

Ponieważ praca spawacza odbywa się w różnych, często niesprzyjających warunkach, w tym w niewygodnych dla ciała pozycjach, liczy się także wytrzymałość. Niezwykle ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim stosowanie odzieży ochronnej i maski, albowiem w zawodzie spawacza istnieje ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Nierzadko wymagana jest dobra współpraca z innymi zatrudnionymi. Liczy się też zdyscyplinowanie. W niektórych przedsiębiorstwach trzeba się liczyć z pracą na trzy zmiany, a także z dyżurami, jeśli w grę wchodzi usuwanie awarii. Uprawnienia spawacza otwierają drogę do pracy w rozmaitych warsztatach oraz zakładach przemysłowych, a także w transporcie (torowiska). Spawanie jest potrzebne m.in. w budownictwie, w kopalniach, stoczniach, zbiornikach, na sieciach wodno-kanalizacyjnych oraz we wnętrzach urządzeń technicznych.

Fachowiec może świetnie zarabiać

Spawacz musi umieć zapoznać się z przydzielonym mu zadaniem, w tym materiałami i konstrukcją, przygotować powierzchnię spawanych materiałów, a po wykonaniu pracy skontrolować jakość spawu oraz prowadzić dokumentację swoich prac i sprzętu, którym się posługuje. Istnieją różne metody spawania, w tym m.in. elektrodą topliwą lub nietopliwą w osłonie z gazów albo elektrodą otuloną. Spawacz może też być fachowcem w dziedzinie lutowania i cięcia. Kwalifikacje można stale rozszerzać, dzięki czemu rośnie pozycja na rynku pracy i przydatność dla pracodawców, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w zarobkach. Osoba, która ukończy kurs spawania i zda egzamin państwowy, otrzyma świadectwo oraz książkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Znajomość języków obcych będzie atutem przy poszukiwaniu pracy spawacza za granicą, gdzie zarobić można kilkakrotnie więcej niż w Polsce. Kilka tysięcy euro miesięcznie nie należy tam do rzadkości.