Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe ! Maszyny do robót ziemnych

Kursy na maszyny budowlane

Umiejętność obsługi maszyn budowlanych oraz stosowne uprawnienia otwierają drogę do pracy etatowej w kraju i za granicą. Jak wynika z ogłoszeń z ofertami pracy, zarobki operatorów takich maszyn to średnia krajowa lub nawet jej wielokrotność, a praca za granicą może przynieść jeszcze więcej.

Zdobycie takiej wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaga nieco nauki, ale jest w zasięgu każdego absolwenta szkoły podstawowej. Nauka nie trwa długo, toteż w stosunkowo niedługim czasie od jej rozpoczęcia można przystąpić do egzaminu i uzyskać świadectwo ukończenia kursu oraz książkę operatora maszyn roboczych. Wymagania stawiane kandydatom do podjęcia nauki nie są wysokie. Wystarczy być pełnoletnim, mieć ukończoną szkołę podstawową oraz wykazać się orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań.

Praca atrakcyjna, ale i odpowiedzialna

Do nauki warto się przyłożyć, ponieważ praca operatora maszyn budowlanych jest z jednej strony atrakcyjna (przynajmniej finansowo), z drugiej jednak wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. To nie tylko kwestia sprawnego operowania maszyną, a więc precyzyjnego i szybkiego wykonywania przydzielonych zadań, ale też gwarantowania bezpieczeństwa innym pracownikom znajdującym się w pobliżu. Często np. operator ładowarki nie pracuje sam, lecz współpracuje np. z kierowcą ciężarówki, którą ma załadować. Nie może przy tym uszkodzić pojazdu ani wyrządzić komuś krzywdy. Musi także dbać o bezpieczeństwo własne i maszyny: również w tym zawodzie zdarzają się wypadki i trudne sytuacje, gdy np. maszyna zsunie się do wykopu.

Nie tylko kierowanie maszyną

Operator maszyn budowlanych może, a coraz częściej także powinien być możliwie wszechstronny. Powinien zatem umieć obsługiwać różne maszyny, a także dysponować uprawnieniami do poruszania się nimi po drogach publicznych: na budowę trzeba nieraz dojechać, nawet z innej miejscowości.

Kursy na maszyny budowlane uczą nie tylko samej obsługi. Operator musi umieć zorganizować stanowisko pracy tak, aby było bezpieczne i zapewniało oczekiwaną wydajność. Do jego obowiązków należy przygotowanie maszyny do wykonywania robót w rozmaitych warunkach i różnym osprzętem wymiennym. Musi też umieć współpracować z operatorami innych maszyn i środków transportu, a także wykonywać proste naprawy i regulacje oraz przeglądy maszyny. Powinien także radzić sobie z dokumentacją eksploatacyjną.

Po kursie – egzamin, potem zdobywanie doświadczenia

Kursy budowlane kończą się egzaminem państwowym przeprowadzanym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Mogą to być zarówno kursy nadające, jak i rozszerzające uprawnienia. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a prowadzona jest w trybie całodziennym, weekendowym lub popołudniami. Można zdobywać kilka uprawnień jednocześnie.

Pracodawcy często wymagają nie tylko uprawnień, ale i doświadczenia. Jego zdobycie wymaga czasu, warto więc nie zwlekać z podjęciem decyzji i rozpoczęciem nauki.