Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ
Kursylektor.plProfesjonalne szkolenia zawodowe Maszyny do robót ziemnych
Kursy na maszyny budowlane

Kursy na maszyny budowlane

Umiejętność obsługi maszyn budowlanych oraz stosowne uprawnienia otwierają drogę do pracy etatowej w kraju i za granicą. Jak wynika z ogłoszeń z ofertami pracy, zarobki operatorów takich maszyn to średnia krajowa lub nawet jej wielokrotność, a praca za granicą może przynieść jeszcze więcej.

Zdobycie takiej wiedzy teoretycznej i praktycznej wymaga nieco nauki, ale jest w zasięgu każdego absolwenta szkoły podstawowej. Nauka nie trwa długo, toteż w stosunkowo niedługim czasie od jej rozpoczęcia można przystąpić do egzaminu i uzyskać świadectwo ukończenia kursu oraz książkę operatora maszyn roboczych. Wymagania stawiane kandydatom do podjęcia nauki nie są wysokie. Wystarczy być pełnoletnim, mieć ukończoną szkołę podstawową oraz wykazać się orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań.

Praca atrakcyjna, ale i odpowiedzialna

Do nauki warto się przyłożyć, ponieważ praca operatora maszyn budowlanych jest z jednej strony atrakcyjna (przynajmniej finansowo), z drugiej jednak wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. To nie tylko kwestia sprawnego operowania maszyną, a więc precyzyjnego i szybkiego wykonywania przydzielonych zadań, ale też gwarantowania bezpieczeństwa innym pracownikom znajdującym się w pobliżu. Często np. operator ładowarki nie pracuje sam, lecz współpracuje np. z kierowcą ciężarówki, którą ma załadować. Nie może przy tym uszkodzić pojazdu ani wyrządzić komuś krzywdy. Musi także dbać o bezpieczeństwo własne i maszyny: również w tym zawodzie zdarzają się wypadki i trudne sytuacje, gdy np. maszyna zsunie się do wykopu.

Nie tylko kierowanie maszyną

Operator maszyn budowlanych może, a coraz częściej także powinien być możliwie wszechstronny. Powinien zatem umieć obsługiwać różne maszyny, a także dysponować uprawnieniami do poruszania się nimi po drogach publicznych: na budowę trzeba nieraz dojechać, nawet z innej miejscowości.

Kursy na maszyny budowlane uczą nie tylko samej obsługi. Operator musi umieć zorganizować stanowisko pracy tak, aby było bezpieczne i zapewniało oczekiwaną wydajność. Do jego obowiązków należy przygotowanie maszyny do wykonywania robót w rozmaitych warunkach i różnym osprzętem wymiennym. Musi też umieć współpracować z operatorami innych maszyn i środków transportu, a także wykonywać proste naprawy i regulacje oraz przeglądy maszyny. Powinien także radzić sobie z dokumentacją eksploatacyjną.

Po kursie – egzamin, potem zdobywanie doświadczenia

Kursy budowlane kończą się egzaminem państwowym przeprowadzanym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Mogą to być zarówno kursy nadające, jak i rozszerzające uprawnienia. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a prowadzona jest w trybie całodziennym, weekendowym lub popołudniami. Można zdobywać kilka uprawnień jednocześnie.

Pracodawcy często wymagają nie tylko uprawnień, ale i doświadczenia. Jego zdobycie wymaga czasu, warto więc nie zwlekać z podjęciem decyzji i rozpoczęciem nauki.