Centrum szkolenia kierowców
i operatorów maszyn budowlanych
Masz pytania? KLIKNIJ KONTAKT

Wszystkie kursy

Maszyny do robót ziemnych
Maszyny do robót drogowych
Urządzenia dźwigowe UDT
Kursy spawania
Kursy dla kierowców zawodowych
Nauka jazdy
Szkolenia elektroenergetyczne SEP
logotypy
1. Nazwa beneficjenta (Grantobiorcy): Centrum Szkoleniowe Lektor Wioletta Stefankowska – Skórka, Ul. Bierutowska 1a, 51-317 Wrocław
2. Tytuł Projektu (Grantu): „Przeglądarka 3D układów stosowanych w maszynach technicznych.”
3. Nazwa i tytuł Projektu: Projekt grantowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny”
4. Numer i data zawarcia umowy z Grantodawcą: WARR-RPO 1.2.1-055/19-00 zawarta w dniu 21-08-2019
5. Finansowanie Projektu (Grantu): Grant jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość udzielonego dofinansowania: Kwota dofinansowania wynosi 99120,00, procent dofinansowania wynosi 84%.